açıqdan

z. Aydın surətdə, aşkar surətdə, gizlətmədən. Açıqdan ədavət bəsləmək. Fikrini açıqdan söyləmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • açıqdan-açığa — bax açıq açığına. Eyiblərini açıqdan açığa söyləmək. Açıqdanaçığa düşmənçilik etmək. Açıqdan açığa yalan danışır. – <Məsmə> kimsəyə əl açmayacağını, kimsədən bir şey dilənməyəcəyini açıqdan açığa kor seyidə bildirir. S. H.. Tökür hicrində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qızarmaq — f. 1. Çox qızmaqdan qırmızı rəng almaq, közərmək. Dəmir ocaqda qızardı. 2. Şiddətli od üstündə tavada və s. də qırmızı oluncaya qədər qovrulub bişmək. Ət qızarmışdır. – Təndirin bir tərəfi dolmamış, o biri tərəfdə çörək qızarır, köpürdü. . M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərahətən — ə. açıq surətdə, çox aydın, açıqdan açığa …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aləm-aşkar — sif. və zərf <ər. aləm və fars. aşkar> Apaydın, açıqdan açığa, hamıya məlum olan; hamının gözü qabağında olan. Nə olur danmaqdan, daldalanmaqdan; Düşkününəm aləm aşikar sənin. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşkara — sif. və zərf Açıqdan açığa, açıq aydın. <Divanbəyi:> Mənim mahalımın ortasında aşkara quldurluq quru nağıldır? M. F. A.. <Səlimnaz xanım:> Sən bu gün aşkara dava axtarırsan. N. V.. Aşkara çıxarmaq – meydana çıxarmaq, üzə çıxarmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərəlmək — gözləri (gözü) bərəlmək – qorxudan, hiddətdən, acıqdan, heyrətdən, çaşqınlıqdan gözləri geniş açılmaq, genəlmək, böyümək. Valya yavaş yavaş yerindən tərpəndi, gözləri bərəlmiş halda dərindən nəfəs aldı. S. R.. Rəhim bəyin gözləri bərəldi: – Adə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərəltmək — gözlərini (gözünü) bərəltmək – 1) qorxudan, acıqdan, şiddətdən, təəccübdən, heyrətdən, çaşqınlıqdan gözlərini geniş açmaq, ağartmaq. Bənə hər qəzetçi bərəldir gözün; Yazır hey qəzetlərdə məktəb sözün. M. Ə. S.. Mustafa çığırır, həkim istəyir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynəmək — f. 1. Ağıza qoyulan bir şeyi dişlə qırmaq, əzmək, xırdalamaq, ovmaq. Ağzımda çörəyi çeynəyib bəzən; Xırdacaxırdaca yemlərdim onu. S. V.. Beşi də böyrünü yerə vermiş, yenicə bitmiş qırxbuğumludan qıraraq ağızlarına qoyur və çeynəyirdilər. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolamaq — f. 1. Sarımaq, sarıqlamaq. Dolağı ayağına doladı, çəkməsini geydi. – <Durna:> Çay başından gəlirkən saçlarımı əllərinə doladı, kəndin içindən sürüdü. C. C.. 2. məc. dan. Tapşırmaq, üzərinə yükləmək, həvalə etmək, öhdəsinə qoymaq. Bu işi hər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itaətsizlik — is. İtaət etməmə, boyun əyməmə, tabe olmama, sözə qulaq asmama; hörmətsizlik, intizamsızlıq. Qızının belə itaətsizliyi İmamverdiyə artıq dərəcədə təsir etmişdi. S. S. A.. Min ilin əzilmiş rəncbəri sanki qəbirdən qalxıb mülkədarla vuruşur, əlinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.